Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: ΕΣΠΑ

μικρη επιχείρηση

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων. Παρέχουν τα δύο τρίτα των…

epidotisi espa

Ας μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ δηλαδή το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, αποτελεί τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας με πολύ σημαντικό μέρος του να καλύπτεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία.Προτεραιότητες του ΕΣΠΑανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία,η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,η προστασία…