EasyΜind Consulting

Επιδότηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονία & Μεγαλόπολη

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε περιοχές που επηρεάζονται από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, προκειμένου να αξιοποιηθεί η προυπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών ή/και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων.

​ Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Προϋπολογισμός: 20.000.000€

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.​

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (1/1/2021).

Περιοχή εφαρμογής

  • Νομός Γρεβενών
  • Νομός Καστοριάς
  • Νομός Κοζάνης
  • Νομός Φλώρινας
  • Νομός Αρκαδίας

Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παραπάνω περιοχών.

Επενδυτικά σχέδια και ποσοστό επιδότησης

Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000€ έως 100.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός & μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης, στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

 

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2024 έως 8/4/2024 (ώρα 15:00)
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου

Scroll to Top