EasyΜind Consulting

Ενίσχυση Άνεργων για ίδρυση επιχείρησης
Ενίσχυση άνεργων για ίδρυση νέας επιχείρησης σε τομείς RIS3
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Προϋπολογισμός: 5.000.000€

 

Οι Δικαιούχοι της επιδότησης θα πρέπει:

 
 •  να κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και την υποβολή αίτησης επιδότησης
 • οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής  δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επενδυτικά Σχέδια και Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 50.000 €.

Το ποσοστό επιδότησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι 80%  – 100%. Το 100% προυποθέτει την πρόσληψη προσωπικού.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός  – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού
 • Δαπάνες πρόσληψης προσωπικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης
 • Λειτουργικές δαπάνες

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης, στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

 

Περίοδος υποβολής

από 04/03/2024 έως και 14/05/2024 και ώρα 15:00.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου

Scroll to Top