EasyΜind Consulting

Ας μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ

epidotisi espa

Το ΕΣΠΑ δηλαδή το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, αποτελεί τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας με πολύ σημαντικό μέρος του να καλύπτεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία.

Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

 • ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία,
 • η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
 • η προστασία του περιβάλλοντος,
 • η κοινωνική ανάπτυξη
 • η βελτίωση / εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα  ΕΣΠΑ

 • Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
 • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούν,  Δράσεις  και έργα για επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση της χώρας στους τομείς προτεραιότητας.

Σχεδιάγραμμα Δράσεων

 • Περιγραφή και στόχος της Δράσης
 • Δικαιούχοι
 • Προϋπολογισμός / Δημόσια χρηματοδότηση
 • Επιλέξιμες δαπάνες
 • Επιλέξιμες δραστηριότητες
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
 • Διαδικασία υλοποίησης
 • Δικαιολογητικά
 • Τροποποιήσεις
 • Διαδικασία ολοκλήρωσης
 • Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση

Από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης κάθε Δράσης μέχρι και την λήξη των υποβολών ένταξης των δικαιούχων στην Δράση υπάρχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο αναλόγως την Δράση, και συνήθως είναι 1-4 μήνες. Μετά την υποβολή της αίτησης βεβαίως απαιτείται ένα διάστημα αξιολόγησης από τους αξιολογητές και τις Επιτροπές το οποίο συνήθως είναι μεγάλο και εκεί χρειάζεται υπομονή από τον επιχειρηματία και από τον υπεύθυνο του έργου.

Ένσταση

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων όλων των αιτήσεων, ανακοινώνονται οι πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων και απορριφθέντων αιτήσεων. Ο λόγος απόρριψης γίνεται γνωστός με επιστολή στην επιχείρηση ενώ η τελευταία έχει το δικαίωμα ένστασης εφόσον θεωρεί ότι ο λόγος απόρριψης δεν υφίσταται ή ότι έχει γίνει κάποιο λάθος ή παρανόηση. Η ένσταση θα πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένη και να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον υπάρχουν.

Έγκριση επενδυτικού σχεδίου

Στις επιχειρήσεις που η αίτηση τους εγκρίθηκε, επίσης αποστέλλεται ενημέρωση και το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα του έργου με τις δαπάνες που εγκρίθηκαν και τους ειδικούς όρους υλοποίησης αν υπάρχουν. Η ημερομηνία της έγκρισης, αποτελεί και την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης για την ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει δηλωθεί.

Υλοποίηση – Ολοκλήρωση

Ένα κοινό λάθος που κάνουν οι επενδυτές μετά την έγκριση της επένδυσής τους είναι η επανάπαυση και η αναβλητικότητα για την υλοποίηση του σχεδίου τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν λάθη και παραλείψεις αργότερα λόγω πίεσης χρόνου. Η υλοποίηση του σχεδίου καλό είναι να συμβαδίζει με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η διαχείριση του έργου να γίνεται από αρμόδιο άτομο εντός επιχείρησης ή από έμπειρο σύμβουλο για την ορθή περάτωση του.

Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί από την επιχείρηση και στην συνέχεια με Αίτημα Ενδιάμεσου ή Τελικού Ελέγχου στον φορέα της Δράσης, γίνεται ο έλεγχος των οικονομικών, του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων. Μετά τον επιτυχή έλεγχο η επιχείρηση θα πάρει τα χρήματα της επιδότησης και σύμφωνα πάντα με τα εξοφλημένα τιμολόγια. Για παράδειγμα, αν το σχέδιο είχε αρχικό προϋπολογισμό 100.000€ και η αναλογούσα επιδότηση ήταν το 60% δηλαδή 60.000€ και τελικά έγιναν τροποποιήσεις και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στις 70.000€ η επιχείρηση δεν θα πάρει 60.000€ αλλά το 60% δηλαδή 42.000€.

Φυσικά, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή συνήθως έως το 50% της επιδότησης που της αναλογεί αλλά μόνο εάν προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή από τράπεζα, πράγμα το οποίο δεν το προτιμούν οι επενδυτές καθώς έχει επιπλέον κόστος.

Ο επενδυτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμελήσει την διευκόλυνση της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ είτε στον φυσικό χώρο της επιχείρησης, είτε στην ιστοσελίδα είτε σε λογισμικά που απευθύνονται σε πελατειακό κοινό καθώς επίσης και τους κανόνες δημοσιότητας που απαιτεί η κάθε προκήρυξη.

Καλή επιτυχία!

Αγγελή Πωλίνα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων


Έχω δημιουργήσει για σένα εναν οδηγό για να γνωρίζεις κάποια βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για την δημιουργία μιας πετυχημένης επιχείρησης. Είναι δωρεάν και μπορείς να τον κατεβάσεις ΕΔΩ.

Αν θέλεις να μαθαίνεις νέα και ότι αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις κάνε εγγραφή με το email σου . Επίσης μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τον οδηγό επιδοτούμενων προγραμμάτων

Και μην ξεχάσεις να έρθεις στην ομάδα μας στο  Facebook !

Scroll to Top