Μενού Κλείσιμο

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑς

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση να αναπτυχθεί  όπως της αξίζει και να την υποστηρίξουμε σε νέες διαδικασίες που δεν γνωρίζει, με αλληλοσεβασμό, μεθοδικότητα και αξιοπιστία  γιατί μπορεί να γίνει εύκολο με την EasyMind Consulting.

Υποβολή φακέλου και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Υποβολή αίτησης και διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Συμβουλευτική επιχείρησης

εσπα επιδοτησεις

Επιδοτήσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνoυμε με εχεμύθεια, σεβασμό και αξιοπιστία την κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση της επένδυσης κάθε επιχείρησης μέχρι και την λήψη του τελευταίου ευρώ στα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Διαμόρφωση επενδυτικού σχεδίου με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της. Αφορά υπό σύσταση, νεοσύστατες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να δώσουν σημαντική ενίσχυση σε μια επιχείρηση για την επένδυση σε:

 • εξοπλισμό
 • λογισμικό
 • διαφήμιση
 • προσωπικό
 • λειτουργικά έξοδα
 • ασφαλιστικές εισφορές κ.α 

Το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως και 100% του προϋπολογισμού, αναλόγως του προγράμματος  ενώ επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές των επιχειρήσεων.

Υποβολή αίτησης και διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Yποβολή της αίτησης και  συλλογή / κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήψη επιδότησης για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και για την σύσταση νέας επιχείρησης από ανέργους  καλύπτοντας μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων.

Όσον αφορά το προσωπικό, οι επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ καλύπτουν μέρος ή το σύνολο του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Συμβουλευτική επιχείρησης

Μερικά απο τα σημεία που εστιάζουμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης είναι τα εξής:

 • Μελέτη κατάστασης επιχείρησης 
 • Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης
 • Έρευνα αγοράς
 • Μελέτη ανταγωνισμού
 • Στρατηγική προώθησης / πωλήσεων 
 • Στρατηγική marketing
 • Αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών 
 • Εκπόνηση Business Plan
 • Ελα να δούμε μαζί πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε!

Είπαν για εμάς

“Οργάνωση, αξιοπιστία και πολύ καλή επικοινωνία είναι τα χαρακτηριστικά που γνώρισα στη συνεργασία μου με την EasyMindConsulting. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που βοηθούν έναν σοβαρό επαγγελματία να στηριχτεί και να αναπτύξει την επιχείρησή του σωστά!
Κ. Μαραβελέας
Αρχιτέκτων
5/5
Στην συνεργασία μας ένιωσα άμεση ανταπόκριση, διάθεση εξυπηρέτησης, λύσεις και συνέπεια. Ξέρουν καλά τη δουλειά τους!”
Γ. Κασιώλας
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
5/5