Μενού Κλείσιμο

Business Consulting & COACHING

Υποβολή και διαχείριση επιδοτησεων ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ

elevate greeceBusiness Consulting & Coaching

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Coaching επιχειρήσεων υφιστάμενων και νεοσύστατων για την επίτευξη των στόχων τους. Μελέτη της επιχείρησης σε βάθος και στενή συνεργασία με τον/την  επιχειρηματία για την καλύτερη δόμηση, οργάνωση και αποτελεσματική ανάπτυξη της. Δημιουργούμε πλάνο για την κάθε επιχειρηματική ιδέα!

EasyMind Starter©, για νέους επιχειρηματίες που θέλουν να οργανώσουν την ιδέα τους και να δημιουργήσουν μια πετυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση. Δες πως μπορώ να σε βοηθήσω.

Μερικά απο τα σημεία που εστιάζουμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης είναι τα εξής:

  • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης 
  • Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης
  • Στοχοθέτηση και πλάνο δράσης
  • Αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών επιχείρησης
  • Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας επιχείρησης και εργαζομένων.
 

εσπα επιδοτησειςΥποβολή και διαχείριση επιδότησης στο ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνoυμε με εχεμύθεια, σεβασμό και αξιοπιστία την κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση της επένδυσης κάθε επιχείρησης μέχρι και την λήψη του τελευταίου ευρώ στα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Διαμόρφωση επενδυτικού σχεδίου κατάλληλα για την επιτυχή ένταξή του με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της. Αφορά υπό σύσταση, νεοσύστατες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να δώσουν σημαντική ενίσχυση σε μια επιχείρηση για επενδύσεις και ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία την υποβολή και διαχείριση έργων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. 

Το κόστος για την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιδοτείται και διαμορφώνεται απο τον συνολικό προυπολογισμό. Επικοινώνησε μαζί μας για προσφορά σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Η διερευνητική επικοινωνία και η προ αξιολόγηση αιτήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες. 

Σύμβουλος επιχειρήσεωνΥποβολή και διαχείριση επιδότησης ΟΑΕΔ

Yποβολή της αίτησης και  συλλογή / κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήψη επιδότησης απο ανέργους που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για νέους επιχειρηματίες καλύπτουν τα έξοδα έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης τουλάχιστον για το 1ο έτος. 

Η EasyMind Consulting έχει 100% επιτυχία έγκρισης στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που έχει διαχειριστεί έως σήμερα.

Το κόστος για την διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ επιδοτείται και διαμορφώνεται απο τον συνολικό προυπολογισμό. Επικοινώνησε μαζί μας για προσφορά σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Η διερευνητική επικοινωνία και η προ αξιολόγηση αιτήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες. 

Είπαν για τη συνεργασία μας