Μενού Κλείσιμο

Υποβολή επενδυτικου πλανου και διαχείριση επιδοτησεων ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ

δημιουργια business plan και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Business Consulting & COACHING

εσπα επιδοτησειςΚατάρτιση – Υποβολή επενδυτικού πλάνου και συνολική διαχείριση επιδότησης ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνoυμε με εχεμύθεια, σεβασμό και αξιοπιστία την κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση της επένδυσης κάθε επιχείρησης μέχρι και την λήψη του τελευταίου ευρώ στα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Διαμόρφωση επενδυτικού σχεδίου κατάλληλα για την επιτυχή ένταξή του με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της. Αφορά υπό σύσταση, νεοσύστατες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να δώσουν σημαντική ενίσχυση σε μια επιχείρηση για την επένδυση σε:

 • εξοπλισμό
 • λογισμικό
 • διαφήμιση
 • προσωπικό
 • λειτουργικά έξοδα
 • ασφαλιστικές εισφορές κ.α 

Το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως και 100% του προϋπολογισμού, αναλόγως του προγράμματος  ενώ επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές των επιχειρήσεων.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία την υποβολή και διαχείριση έργων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. 

Το κόστος για την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιδοτείται, διαμορφώνεται απο τον συνολικό προυπολογισμό και ξεκινά απο τα 200€.  Επικοινώνησε μαζί μας για προσφορά σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Η διερευνητική επικοινωνία και η προ αξιολόγηση αιτήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες. 

elevate greeceBusiness Consulting & Coaching

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Coaching επιχειρήσεων υφιστάμενων και νεοσύστατων για την επίτευξη των στόχων τους. Μελέτη της επιχείρησης σε βάθος και συνεργασία για την καλύτερη δόμηση, οργάνωση και αποτελεσματική ανάπτυξη της.

Μερικά απο τα σημεία που εστιάζουμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης είναι τα εξής:

 • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης 
 • Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης
 • Εκπόνηση Business Plan
 • Στοχοθέτηση και πλάνο δράσης
 • Αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών επιχείρησης
 • Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας επιχείρησης και εργαζομένων 
Η υπηρεσίες Consulting και Coaching παρέχονται με τη μορφή συνεδριών διάρκειας 1 ώρας / εβδομάδα και για διάστημα απο 1 μήνα έως και 6 μήνες αναλόγως τις ανάγκες της επιχείρησης. Το κόστος ξεκινά απο 100€. Η πρώτη δοκιμαστική συνεδρία παρέχεται δωρεάν και έχει διάρκεια 30 λεπτά. Επικοινώνησε μαζί μας για να κλείσεις την δοκιμαστική σου συνεδρία.

Σύμβουλος επιχειρήσεωνΥποβολή αίτησης και διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Yποβολή της αίτησης και  συλλογή / κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήψη επιδότησης για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και για την σύσταση νέας επιχείρησης από ανέργους  καλύπτοντας μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων.

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για νέους επιχειρηματίες καλύπτουν τα έξοδα έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης για τους πρώτους 12 μήνες απο την έναρξη της. Σε κάποια προγράμματα όπως η Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία υπάρχει και δυνατότητα παράτασης του προγράμματος για επιπλέον 12 μήνες με επιπλέον επιδότηση.

Η EasyMind Consulting έχει 100% επιτυχία έγκρισης στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που έχει διαχειριστεί έως σήμερα.

Το κόστος για την διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ επιδοτείται, διαμορφώνεται απο τον συνολικό προυπολογισμό και ξεκινά απο τα 100€. Επικοινώνησε μαζί μας για προσφορά σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Η διερευνητική επικοινωνία και η προ αξιολόγηση αιτήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες. 

Είπαν για εμάς