EasyΜind Consulting

Πρόγραμμα προεργασίας για πρόσληψη ανέργων
Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων - Πρόγραμμα προεργασίας

Ενεργό είναι το πρόγραμμα προεργασίας ανέργων 18-29 ετών σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για 7 μήνες χωρίς κανένα κόστος για τους εργοδότες!

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Ο αριθμός των ωφελούμενων που μπορεί να προσλάβει μια επιχείρηση εξαρτάται απο τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού και πιο συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό

Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0-3 άτομα

1

4-9 άτομα

2

10-19 άτομα

3

20-30 άτομα

5

31-50 άτομα

8

51+ άτομα

20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους.

Ωφελούμενοι

Άνεργοι 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση (συμφωνητικό συνεργασίας).

Διάρκεια και αποζημίωση

Η προεργασία διαρκεί 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Ο εργοδότης δεν έχει καμία οικονομική υποχρεώση στον ωφελούμενο. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει τη μισθοδοσία απευθείας στον λογαριασμό του ωφελούμενου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου/επιχείρησης :

  1. είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια
    πάροχο/επιχείρηση,
  2. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση
  3. είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

 

Περίοδος υποβολής

Μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας  για την υποβολή και τη διαχείριση των δικαιολογητικών των ωφελούμενων μετά την έγκρισή σας.

 

Scroll to Top