Μενού Κλείσιμο

Νέο ΕΣΠΑ για ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων – Αναμένεται σύντομα

Η παρούσα Δράση Ενίσχυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€. 

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 € (με επιφύλαξη μέχρι την έκδοση της επίσημης πρόσκλησης της Δράσης).

Αναμενόμενη Επιδότηση 50%

Περίοδος υποβολής αιτήσεων (όπως έχει ανακοινωθεί) : 3ο τρίμηνο2023 έως εξάντλησης του προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 1. Ξενοδοχεία
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
  2. Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

 1. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 3. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 4. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  1. Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
  2. Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες
 6. Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
 7. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 8. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 9. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 10. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 11. Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών  και τα κάτωθι:

 • Βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία
 • Τοπογραφικό με όρους δόμησης 
 • Τεχνική μελέτη- σχέδια – προυπολογισμός
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο
 • Οικοδομικές άδειες (εφόσον υπάρχουν) 
 • Αποδεικτικά ύπαρξης της ιδίας συμμετοχής (θα πρέπει να είναι το 50- 60% του σχεδίου τουλάχιστον). Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να τεκμηριωθεί και με την ύπαρξη δανειοδότησης για κάποιο μέρος της.
 • Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (αν θα γίνει αίτηση δανειοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσης).

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται με βάση το πρόγραμμα για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων που έτρεχε παλαιότερα.

Οριστικές κατηγορίες καταλυμάτων που θα επιδοτηθούν καθώς επίσης και όρους και δικαιολογητικά θα σας κοινοποιηθούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Αναμένεται
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου.