Μενού Κλείσιμο

Νέα Δράση επιδότησης απο το ΕΣΠΑ για γυμναστήρια και παιδότοπους

Νέα Δράση επιδότησης ΕΣΠΑ για γυμναστήρια και παιδότοπους, με ημερομηνία έναρξης έως 31/12/2019. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ. Η επιδότηση ανέρχεται έως του ποσού των 18.000€ για κάθε ΑΦΜ.

ΚΛΕΙΣΤΟ

Δικαιούχοι της επιδοτησης

 • μικρομεσαίες επιχειρήσεις – γυμναστήρια και παιδότοποι – που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως 31/12/2019.
 • να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
  • 93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
  • 93.11.10: Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
  • 93.11.10.01: Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
  • 93.11.10.02: Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
  • 93.11.10.03: Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
  • 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
  • 93.11.10.05: Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ
  • 93.13.10: Υπηρεσίες γυμναστηρίων
  • 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
  • 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
  • 93.29.11.06: Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
  • 93.29.19.00: Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
  • 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου
 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης,
 • το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000€.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € μέσα σε μία τριετία.
 • επιλέξιμες και επιχειρήσεις franchise.

Ποσό επιδότησης για γυμναστήρια και παιδότοπους απο το ΕΣΠΑ

Για τον υπολογισμού του ποσού της επιδότησης λαμβάνεται υπόψιν το άθροισμα των πεδίων 581, 585 και 587 του Ε3 του 2019. Η επιδότηση ορίζεται ως το 25% του αθροίσματος αυτού με την προυπόθεση ότι είναι μεγαλύtερο των 4.000€. Η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για επιδότηση εάν το άθροισμα είναι κάτω των 4.000€.

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, ανέρχεται σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

 

Υλοποίηση

Το  ποσό αποδίδεται στην επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της. Δεν απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του εξαμήνου από την ένταξη στη Δράση, το σύνολο της καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης πρέπει να υποβληθούν ορθά συμπληρωμένα στο σύστημα.

Ανοιχτό απο 31/5/2021 έως και 12/10/2021 μετά την παράταση που πήρε.

ΔΩΡΕΑΝ προέλεγχος επιχείρησης.  Υποβολή αίτησης επιδότησης και διαχείριση του σχεδίου  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και μην χάσετε την ευκαιρία ένταξης στη νέα Δράση επιδότησης για γυμναστήρια και παιδότοπους.

Δες και τα υπόλοπα ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ