Μενού Κλείσιμο

ΕΣΠΑ – Επιδότηση έως 5.000€ για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων απο επιχειρήσεις στην εστίαση

Η νέα Δράση αφορά στην επιδότηση έως 5.000€ ανα κατάστημα εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τους εξωτερικούς χώρους που λειτουργούν νόμιμα με βάση την άδεια λειτουργίας.

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας. Προυπολογισμός 60 εκ. ευρώ. (50 εκατ. € για ΜΜΕ και 10 εκατ. € για μεγάλες)

Από την  Δευτέρα 4 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Μαρτίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης επιδότησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι επιδότησης

  • Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Οποιασδήποτε νομικής μορφής
  • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ 56.10 ή 56.29.20 ή 56.30 κατα τον χρόνο αγοράς των σωμάτων και κατα τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Να μην έχουν  κάνει  παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τι επιδοτείται

  • Μπορεί να επιδοτηθεί η αγορά 1 θερμαντικού σώματος ανα 10τμ εξωτερικού χώρου νόμιμα αδειοδοτημένου και έως 100€ ανα θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Τα τετραγωνικά υπολογίζονται με βάση την άδεια λειτουργίας, άδεια παραχώρησης απο λοιπούς φορείς (Δήμος, ΕΟΤ κ.α) και την αίτηση παραχώρησης με τον Ν.4688/2020.
  • Έως 5.000€ ανα χώρο εστίασης.
  • Μπορεί να υποβληθεί μόνο 1 αίτηση ανα ΑΦΜ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να έχουν αγοραστεί και εξοφληθεί πρίν την υποβολή της αίτησης απο τους ενδιαφέρομενους.  Μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί απο 1/2/2020 και μετά. 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τον χρόνο υποβολής τους και η πίστωση της αναλογούσας επιδότησης γίνεται άμεσα με τον έλεγχο των τυπικών προυποθέσεων της επιχείρησης. 

Για την πίστωση της επιδότησης δεν είναι απαραίτητα δικαιολογητικά η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα ενώ η επιδότηση είναι ακατάσχετη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αίτηση σας αξιόπιστα και υπεύθυνα.