Μενού Κλείσιμο

Επιδότηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολών χορού

Οι επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις αυτές για την προμήθεια των πρώτων υλών/ ή και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Ο συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 46 εκ. ευρώ θα διανεμηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 4 εκ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις,

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη έως 31/12/2021
 2. Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3.
 3. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το 2020 ή το 2021 δεν απαιτείται να έχουν την μείωση αυτη και το κριτήριο πληρείται αυτόματα.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας στους χώρους τους.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 8% του κύκλου εργασιών του έτους 2019 σύμφωνα με το Ε3 του 2020 όπως έχει υποβληθεί. Οι επιχειρήσεις που έκανα έναρξη το 2021 και το 2020 θα πάρουν επιδότηση το 8% του συνολικού ή ανηγμένου κύκλου εργασιών της χρονιάς έναρξης. Επιχειρήσεις που δεν είχαν καθόλου έσοδα το 2019 ή το 2020 θα υπολογίσουν την επιδότηση σύμφωνα με τον συνολικό ή ανηγμένο κύκλο εργασιών της επόμενης χρονιάς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 • 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (όλοι οι ΚΑΔ).
 • 56.30.10.01 / 56.30.10.09 / 56.30.10.10 / 56.30.10.11 / 56.30.10.12 / 56.30.10.13  Δραστηριότητες παροχής ποτών (μόνο οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ).
 • 56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (όλοι οι ΚΑΔ).
 • 85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού (όλοι οι ΚΑΔ)
 • 90.02.19 άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
 • 90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 93.13.10 / 93.13.10.01 / 93.13.10.02 (μόνο οι συγκεκριμένοι)
 • 93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.00 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων υπηρεσίες disk jockey (D.J)
 • 93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
 • 93.29.19.10 Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας <δωμάτια απόδρασης> (escape rooms)
 • 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών,
 • 90.02.12.00 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
 • 90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων,
 • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων και
 • 93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.
 

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 1.1.2022  έως 30.09.2022. Αυτό θα αποδειχτεί απο τις δηλώσεις ΦΠΑ μετά την έγκριση .  Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβάινει το 70% των εξόδων της επιχείρησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  www.ependyseis.gr

Υποβολές θα γίνονται έως 20 Μαίου 2022.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  από έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να δούμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σου.