Μενού Κλείσιμο

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Η δράση ΕΣΠΑ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας – ΑΝΑΣΑ ΙΙ αφορά επιχειρήσεις που έχουν πληγει οικονομικά απο την πανδημία και η επιδότηση αφορά κεφάλαιο κίνησης.

Η Δράση ΕΣΠΑ αφορά σε δημόσια άμεση και μη επιστρεπτέα επιχορήγηση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020. Θα πρέεπι να διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα επιλέξιμο και να μην έχουν ενταχθεί στο  «ΑΝΑΣΑ Ι» ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, και έχουν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 2019.

Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος τουλάχιστον των εξόδων τους κίνησης έτους 2022, με ποσό επιχορήγησης από 2.000€ έως 7.000€ αναλόγως της μείωσης τζίρου .

  • Μείωση τζίρου απο 20% έως 40% η επιδότηση είναι 2.000€
  • Μείωση τζίρου απο 40% έως 60% η επιδότηση είναι 3.500€
  • Μείωση τζίρου απο 60% έως 80% η επιδότηση είναι 5.000€
  • Μείωση τζίρου πάνω απο 80% η επιδότηση είναι 7.000€

Προσοχή: Η επιδότηση υπολογίζεται με τα ποσά αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 (όπως αυτά αναλύονται παρακάτω) υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο όριο τις 2.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό δικαιούμενης επιχορήγησης συναρτώμενα με τα παραπάνω, προκύπτουν από το άθροισμα:
1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
4) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
6) των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση. Αυτό  θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2022.

Δικαιούχοι είναι:

  1. Οι «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019.
  2. Οι «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.

Οι αιτήσεις γίνονται στο www.ependyseis.gr απο 30/3/2022 έως και 29/04/2022.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  από έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να δούμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σου.