EasyΜind Consulting

Πως να δημιουργήσεις ένα Sales Funnel

Είμαστε προ των πυλών για την δημοσίευση των 2 νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων, ύψους έως 400.000 ευρώ (έκαστο). Με την επιδότηση να διαμορφώνεται στο 50% του συνολικού κόστους επένδυσης, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας, καθώς, αν δεν το κάνουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών οι δράσεις θα περιλαμβανουν τις ακόλουθες καινοτομίες:

1 Ωριμότητα, βιωσιμότητα και απασχόληση:

Για να ενταχθεί μία νέα ή υπό σύσταση επιχείρηση στη δράση θα πρέπει να πληροί ένα βασικό «τρίπτυχο», που αφορά στην ωριμότητα του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, άρα και στη βιωσιμότητά του και τις επιπτώσεις του στην απασχόληση.

Ενα σχέδιο που είτε δεν έχει τις όποιες απαιτούμενες άδειες είτε δεν έχει εκκινήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους δεν θα αξιολογείται. Θα απορρίπτεται. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να βάλει τέλος σε πρακτικές που παρατηρούνταν σε κάποιες δράσεις ΕΣΠΑ, όπου για επενδυτικά σχέδια 5-6 χρόνια εγκεκριμένα αιτούνται παρατάσεις, καθώς βρίσκονται, ακόμη, στο στάδιο της υλοποίησης.

2 Απαγόρευση μεταβίβασης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου:

Ο δικαιούχος ενίσχυσης, αυτός δηλαδή στον οποίο θα εγκριθεί το σχέδιο, δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει σε καμία περίπτωση, μέχρι και την πενταετή λειτουργία. Πρόκειται για μία επιβεβλημένη πρωτοβουλία, σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών.

3«Κλειδωμένο» το αντικείμενο δραστηριοποίησης:

Οταν ο υποψήφιος επενδυτής δηλώσει αντικείμενο δραστηριοποίησης, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να το αλλάξει στην πορεία. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως δεν θα παίρνει κάποιος την έγκριση για καταλύματα και στη συνέχεια θα την αξιοποιεί για επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων κ.ο.κ.

Διασφαλισμένη η ίδια συμμετοχή:

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση είναι ο υποψήφιος επενδυτής να μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ίδια συμμετοχή. Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. αν δεν δύναται να το αποδείξει ή αν δεν έχει τους απαιτούμενους πόρους, κατατεθειμένους σε τράπεζα είτε της Ελλάδας είτε της Ε.Ε.), δεν θα αξιολογείται η αίτησή του.

 

Η προδημοσίευση των 2 νέων δράσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες ενώ το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει για υποβολές απο αρχές Νοέμβρη.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου εγκαίρως.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τι θα επιδοτείται:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και
  ύδατοςΜεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Αναμένεται
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Όσον αφορά τις τουριστικές επενδύσεις θα επιδοτηθούν:

 1. Ξενοδοχεία
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
  2. Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

 1. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 3. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 4. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  1. Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  1. Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
  2. Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες
 6. Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
 7. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 8. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 9. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 10. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 11. Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών  και τα κάτωθι:

 • Βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία
 • Τοπογραφικό με όρους δόμησης 
 • Τεχνική μελέτη- σχέδια – προυπολογισμός
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο
 • Οικοδομικές άδειες (εφόσον υπάρχουν) 
 • Αποδεικτικά ύπαρξης της ιδίας συμμετοχής (θα πρέπει να είναι το 50- 60% του σχεδίου τουλάχιστον). Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να τεκμηριωθεί και με την ύπαρξη δανειοδότησης για κάποιο μέρος της.
 • Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (αν θα γίνει αίτηση δανειοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσης).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top